Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

Dni wolne 23 – 24 czerwca 2020r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wtorek, 23 czerwiec 2020 - środa, 24 czerwiec 2020

Szkoły Beaty Mydłowskiej, Kaleńska 3, Warszawa, 04-367

Wydarzenia

23 czerwca  - część pisemna,

22czerwca  – część praktyczna- model „d”

24czerwca  – 9 lipca 2020 r. część praktyczna – model „w”

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej- formule/komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)