Szkoły Beaty Mydłowskiej

"Zasługujesz na sukces. Zrób swój pierwszy krok ! Nauka to nie tylko obowiązek, ale również przyjemność."

30 października funkcjonariuszki Policji Komendy Rejonowej Praga Południe przeprowadziły zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych.

Tematem zajęć była odpowiedzialność prawna nieletnich w przypadku popełnienia czynu karalnego.

 

Panie Policjantki zapoznały młodzież z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, przemocą i jej formami  oraz skutkami posiadania, jak również zażywania środków odurzających.

Zaprezentowane w trakcie spotkania filmy edukacyjne ukazywały  niewłaściwe wybory młodzieży i związane z tym konsekwencje. Tematyka filmów dotykała cyberprzemocy, narkotyków i dopalaczy oraz handlu ludźmi.

Kolejnym etapem zajęć było omówienie z młodzieżą głównych wątków zaprezentowanego filmu i podkreślenie, iż konflikty z prawem młodych osób bardzo często wynikają z ulegania sugestiom grona przyjaciół, z brawury, braku dostatecznego wglądu we własne postępowanie będącego efektem znajdowania się pod wpływem środków psychoaktywnych.

Serdeczne podziękowania dla Pana Komendanta Komendy Rejonowej Policji Praga Południe za wyrażenie zgody na zorganizowanie zajęć oraz dla funkcjonariuszek Policji za profesjonalizm i zaangażowanie.

 

Dyrektor Szkoły - ppłk Danuta Augustyniak