TECHNIK ADMINISTRACJI

Nauka na kierunku technik administracji trwa 2 lata (4 semestry).

System weekendowy – sobota, niedziela

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji
 • Język angielski zawodowy
 • Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy prawa finansowego
 • Organizacja pracy biurowej
 • Pracownia pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji

Praktyka zawodowa: 320 godzin

 • gromadzenia dokumentacji i informacji np. o charakterze ekonomicznym, statystycznym,
 • sporządzania sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań
 • opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenia postępowań, które kończą się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej.
 • administracji rządowej,
 • administracjach specjalnych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego – m.in. w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych,
 • jednostkach organizacyjnych gminy,
 • samorządach zawodowych, gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach,
 • organach organizacji społecznych,
 • zakładach usługowych.

Nauka w szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • EKA.01 – Obsługa klienta w jednostkach administracji

Po zdaniu egzaminu otrzymasz dyplom zawodowy, który jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszej szkole, skontaktuj się z nami telefonicznie – (22) 619 32 25, 516 181 116 lub wypełnij zgłoszenie online:  https://forms.office.com/e/J8d0SzWqiX

Więcej informacji można także uzyskać osobiście – w sekretariacie szkoły przy ul. Kaleńskiej 3.