EGZAMIN MATURALNY

MATURA 2024

DEKLARACJE MATURALNE/ WNIOSKI:

 https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty- i-informacje/ 

INFORMACJE:

FORMUŁA 2023

informacja o egzaminie dojrzałości w Formule 2023

 FORMUŁA 2015